„Kur çdo zë tjetër është i heshtur dhe kur ne presim në qetësi para Zotit, heshtja e zemrës na ndihmon të dallojmë zërin e Perëndisë. Ai na bind: “Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi” (Psalm 46:10).” Ellen White

Në një grup të zakonshëm, disa pjesëmarrës kanë qejf të flasin shumë, kurse disa të tjerë – parapëlqejnë të dëgjojnë në qetësi, duke bërë komente të rralla. Kjo sigurisht varet nga personaliteti. Megjithatë, është e rëndesishme që çdo pjesëmarrës të flasë edhe të dëgjojë. Rritja shpirtërore ndodh kur ka një drejtpeshim midis shprehjeve të ideve tona dhe mësimit nga idetë e të tjerëve.

 1. Është shumë e vështirë të dëgjosh në të vërtetë njerëzit e tjerë. Kur ju ishit (ose ndoshta akoma jeni) midis moshës 5 dhe 20 vjeçare, a keni patur ndonjë person që ju ka dëgjuar me vëmendje? Nëse po, kush ishte ky person? Pse ishte kaq e lehtë të flisni me atë? Në çfarë mënyrë ai/ajo pëfaqësoi Zotin?

Shkrimet dhe jeta

A ju ka ndodhur ndonjëherë kur ndonjëri flet shumë tepër? Kjo mund të ndodh në një mbledhje ose në një udhëtim. Ju jeni në makinë, autobuz ose aeroplan, dhe dëshira jote e vetme është që ai person thjesht të marr frymë thellë dhe të bëhet reflektues. Si mendoni, a mos ndihet edhe Zoti kështu me ne, fëmijët e Tij, duke menduar, kur, vallë, ata do të fillojnë të Më dëgjojnë?

Nëse lutja është një bisedë e dyanshme midis Zotit dhe njeriut, atëherë duhet t’i lejojmë Zotit kohë të shprehë Veten gjithashtu. Zoti ka u folur dhe u flet edhe tani njerëzve të Tij në mënyra të ndryshme. Mëposhtë mund të lexoni disa mënyra se si Zoti ka folur – dhe flet edhe sot – me ndjekësit e Tij:

 • Ai foli me Adamin dhe Evën ball për ballë. (Zanafilla 3:8, 9)
 • Ai dërgoi engjëjt. (Zanafilla 19:1)
 • Ai foli nëpërmjet vëgimeve dhe ëndrrave. (Mateu 1:20)
 • Ai foli me një zë të dëgjueshëm. (Mateu 3:17)
 • Ai përdori shenja dhe simbole. (Luka 2:12)
 • Ai foli nëpërmjet Jezusit. (Gjoni 3:16)
 • Ai foli nëpërmjet Frymës së Shenjtë. (Gjoni 14:16-18)
 • Ai flet nëpërmjet kushteve të jetës. (Mateu 5:38-42)
 • Ai flet nëpërmjet njerëzve. (Romakëve 10:14, 15)
 • Ai flet nëpërmjet heshtjes. (Psalmi 46:10)
 • Ai flet nëpërmjet Biblës. (2 Timoteut 3:16, 17)
 • Ai flet nëpërmjet natyrës. (Psalmi 19:1)

 

 1. Cilat nga mënyrat e lartpërmendura, Zoti ka përdorur më shumë duke folur me ju personalisht?

Për shkakun që Zoti flet në mënyra të ndryshme, ky studim do të përqendrohet në temën e meditimit mbi Zotin. Lexoni vargje të mëposhtme dhe vini re përdorimin e fjalëve me domëthënie  “meditim”.

 • “U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsiatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpëtimtari im.” (Psalmi 19:14)
 • “…por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij.” (Psalmi 1:2)
 • “Nga goja ime do të dalin fjalë diturie dhe kredhja në mendime e zemrës sime do të sjellë mirëkuptim.” (Psalmi 49:3)
 • Pali foli me Timoteun rreth provës së Frymës së Shenjtë në jetën e tij dhe rreth fuqisë së Zotit dhuruar atij. Pastaj ai tha: “Kujdesu (në origjinal – medito) për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë.” (1 Timoteut 4:15)
 • “Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.” (Isaia 26:3)
 • “Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi.” (Psalmi 46:10)

Fjala meditim është një fjalë biblike. Megjithatë disa besimtarë nuk ndihen rehat me të për shkakun që Satani ka bastarduar përdorimin e kësaj fjale. Satani e bën këtë gjë me çdo gjë që vjen nga Zoti. Ai e di që nëse mund të kthej mendjet tona nga çdo gjë që Zoti ka krijuar për një qëllim të mirë, ai fiton. Harroni përdorimin jo-biblik të fjalës “meditim”. Përqëndrohuni në atë çfarë Zoti ka për të thënë rreth kësaj fjalë.

 1. Si do ta përkufizoni fjalën “meditim”?

Meditimi ose dëgjimi kërkon që mendjet tona të jenë të përqëndruar tek Zoti. Siç thotë Zoti, meditimi ka një qëllim. Meditimi nuk ndodh kur thjesht kemi ndezur mendjen tonë në heshtje, si makina në marshin neutral.

 1. Duke u bazuar mbi vargjet e lartpërmendura rreth meditimit, cili është qëllimi i tij?
 2. Ku, sipas këtyre teksteve, përqëndrohet mendja gjatë meditimit?
 3. Cilat janë dobitë e meditimit?

Merrni në konsideratë këtë përkufizim: Meditimi është mendimi i thellë ose reflektimi në heshtje mbi Zotin dhe mbi atë çfarë Ai na tregon nëpërmjet ndonjë teksti të Fjalës së Tij. Mesazhi i Shkrimeve të Shenjta mund të drejtohet tek mua direkt nga Bibla, nëpërmjet një person tjetër, ose nëpërmjet Frymës së Shenjtë që frymëzon mendjen time.

 1. A ndiheni rehat me këtë përkufizim ndaj meditimit?
 2. Si do të donit ta ndryshoni këtë përkufizim?
 3. Pse është aq e rëndësishme të meditojmë ose të dëgjojmë Zotin duke folur me ne?

Ndërsa dëgjoni në qetësi Zotin, përdorni stilolapsin dhe bllokun e shenimeve për të shenuar  mendimet që vijnë në mendjen tuaj.

 1. Çfarë do të ushqente më shumë besimin tuaj?
  1. Meditimi mbi Krijimin dhe natyrën.
  2. Meditimi mbi Shkrimet.
  3. Një kombinim i të dyjave.

Mësimi përmendesh i Shkrimeve

Një tjetër mënyrë se si mund të lejoni Zotin të flasë me ne dhe të ndikojë në jetët tona, është mësimi përmendesh i vargjeve të Shkrimeve. Tek Psalmi 119:11 thuhet: “E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje.”

 1. Çfarë do të thotë të ruash fjalën e Zotit në zemër?
 2. Si mësimi përmedësh i Shkrimeve na ndihmon në meditimin tonë mbi Zotin?
 3. Çfarë metodashkanë gjetur të dobishme , pjesëmarrësit e grupit, në mesimin përmedësh të Shkrimëve?

Sugjerime

 • Shënoni vargjet tuaja të preferuara në kartona 6×13 cm.
 • Mbajini këto kartona në xhep ose në çantë.
 • Mësojini këto vargje përmendësh kur jeni në radhë, duke pritur për diçka, ose jeni duke u rruajtur ose duke bërë makiazh etj.
 • Mund t’ju ndihmojë të mësoni Shkrimet përmendësh së bashku me ndonjë mik, ose me një pjestar të familjes. Inkurajimi është një gjë e mirë.
 • Ndoshta grupit tuaj mund të pëlqejë të mësojë së bashku disa vargje nga Shkrimet.

ZBATIMI

Zanafilla 5:22-24 është një prej pasazhe më intriguese të Biblës. Ajo na tregon rreth Enokut i cili zhvilloi një marrëdhënie aq të ngushtë me Zotin sa që diçka shumë e veçantë ndodhi me të. “Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet. Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.”

Shkrimet na tregojnë që Enoku eci me Perëndinë dhe zhvilloi një marrëdhënie aq të mirë sa që nuk pësoi vdekje! Zoti e mori atë direkt në Qiell! Bibla nuk na tregon me detaje ecjen e Enokut me Zotin, por me siguri ajo përfshinte meditimet dhe lutjet. Ndërsa reflektoni mbi marrëdhënien tuaj me Zotin, kontrolloni pikat në vijim:

 • _ Unë dua të jetoj përjetësisht me Zotin si Enoku.
 • _ Unë dua t’ia përkushtoj ose ripërkushtoj jetën time Krishtit, duke pritur ardhjen e Tij të dytë.
 • _ Unë do të planifikoj kohën e meditimit mbi Zotin në axhendën time të përditshme.
 • _ Unë e përkushtoj vetën ndaj mësimit përmedësh të Shkrimeve.
 • _ Unë dua që pjesëmarrësit e këtij grupi të luten për mua, që të rritem në jetën time lutëse.

Këto përgjigjet janë personale. Megjithatë, nëse keni dëshirë, mund t’i ndani ato me të tjerët.

 

 

KOHA PËR T’U LUTUR

Ndërsa jeni duke u lutur, kërkojini Zotit veçanërisht të ndihmojë çdo pjesëmarrës të grupit, ndërsa ata janë duke shprehur dëshirë që të përmirësojnë marrëdhënien e tyre lutëse me Atë. Kërkoni një vullnetar të lutet për të gjithë grupin për shpalljen e përkushtimit që keni bërë në grup.